Печат

Управление

Кодекс на управление

Основните цели на ”ЕЛТЕ Инженеринг” ЕООД пресъздават стила ни на работа в нашите бизнес отношения. Тези идеи изцяло изграждат облика и стандартите на ЕЛТЕ. Нашата работа обхваща ценности, които са били и ще бъдат жизненоважни за бъдещия успех на компанията. Нашите основни идеи, олицетворяват професионалните отношения, както на хората във фирмата, така и с нашите бизнес партньори.

Ние винаги сме се стремили да живеем и работим като следваме осем важни принципа, които определят нашата ценностна система:

Почтеност

 • Винаги се стараем да сме прецизни, справедливи и честни в професионална и социална среда.

Целенасоченост

 • Поддържаме постоянство в делата и идеите си – винаги изпъляваме обещанията си.

Безпристрастност

 • Ние сме разумни, свободомислещи и безпристрастни във всяко едно наше действие.
 • Ние сме надеждни партньори, както за хората в компанията, така и извън нея.
 • Ние сме толерантни спрямо останалите независимо от гледната им точка.

Отговорност

 • Поемаме отговорността от нашите действия.
 • Вземаме бързи и професионални решения в непредвидени ситуации.
 • Работим в екип и ценим мнението на всеки.

Мислим за останалите

 • Ние следваме златното правило да уважаваме достойнството, правата, безопасността и личната собственост на другите хора.
 • Винаги се вслушваме в идеите и мненията на околните.
 • Стараем се да сме търпеливи и позитивни, независимо от обстоятелствата.
 • Винаги сме уверени, че хората работещи за нас не са поставени в компрометиращи ситуации.

Стремеж към съвършенство

 • Спазваме постоянно усърдие, оказваме внимание към всеки детайл и имаме изградени добри професионални навици, които гарантират качеството на проектите и отличното обслужване на нашите клиенти.
 • Постоянно усъвършенстваме нашите кадри като им осигуряваме преквалификационни курсове. И същевременно не толерираме самодоволството и безразличието.
 • Оставаме лесноприспособими за нови възможности и идеи.

Благонадеждност

 • Винаги поемаме само реалистични обещания и ги осъществяваме.
 • Бързи и отзивчиви сме в бизнес отношенията си с други компании.

Гражданска позиция

 • Спазваме всички държавни закони, правила и наредби.
 • Изразяваме загриженост за безопасността и благоденствието на всички.
 • Отговаряме за влиянието на нашата работа върху природата като периодично оценяваме и подобрявате стремежите си, така че да са в хармония с околната среда.
 • Ние сме динамична организация и се стремим да сме по-добри от конкуренцията в това, което правим.

gen_org_bg-big

Suomi

Real Estate