Проекти

Печат

Рафинерия STAR - в процес на изпълнение

1

Рафинерия STAR

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: SOCAR

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ILK Cosntruction"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електромонтажни работи и КиП и А

 

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ:
Окабеляване
Заземителна инсталация
Мълниезащитна инсталация
Пускови-наладъчни работи

КИП И А:
Окабеляване
Монтаж на измервателни прибори
Пускови-наладъчни работи


 

Печат

"КАСТАМОНУ България" - Инсталация за карбамид-формалдехидна смола

1

"КАСТАМОНУ България" - Инсталация за карбамид-формалдехидна смола

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАСТАМОНУ България"

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА:
Строително-монтажни работи
Тръбопроводи
Доставка и монтаж на оборудване

 


 

Печат

"ЛУКОЙЛ Нефтохим България" - Комплекс за преработка на тежки остатъци

1"Лукойл Нефтохим България" - Комплекс за преработка на тежки остатъци

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Лукойл Нефтохим България"

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Технип Итали С.П.А."

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електромонтажни работи и КиП и А

 

  

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ:
Окабеляване
Заземителна инсталация
Мълниезащитна инсталация
Пускови-наладъчни работи

КИП И А:
Окабеляване
Монтаж на измервателни прибори
Пускови-наладъчни работи


 

Печат

ВЕП "Свети Никола" - Каварна, България

1ВЕП "Свети Никола" - Каварна, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: AES Geo Energy

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА: Строително-монтажни и електро-монтажни работи


ИНФОРМАЦИЯ:

ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД е главен изпълнител на обект ВЕП "Св. Никола", който е най-големият ветроенергиен парк в България (инвестиция на AES Geo Energy). Намиращият се в Каварна обект е 156MW, включва 52 турбини с мощност 3MW, 45 км. пътища, 65 км. кабелни канали, 198 км. 33kV захранващи кабели и 65 км. информационни, оптични кабели. 

ЕЛТЕ Инженеринг  ЕООД завърши основните работи по обекта спестявайки 25% от общото предвидено време за изпълнение (обекта е изпълнен за 6 месеца, вместо 8) чрез ефективно планиране, стройни организации, практични и бързи решения.

Опитът, който ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД придоби при изграждането на този обект, дава възможност на компанията лесно да предвижда потенциалните трудности и да оценява рисковите ситуации, което я прави добър партньор при изпълнението на подобни обекти.

Печат

4 звезден СПА Хотел "Айкорис" - Велинград, България

1

4 звезден  СПА Хотел "Айкорис" - Велинград, България

ИНВЕСТИТОР И ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 7 260,00 м2

 

 

 

Печат

Търговско-жилищен комплекс "Айкорис" - Стара Загора, България

1

Търговско-жилищен комплекс "Айкорис" - Стара Загора, България

ИНВЕСТИТОР И ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ: 6 215,00 м2

Търговско-жилищен комплекс "Айкорис" е разположен в кв.Железник - бързоразвиваща се зона в западната част на гр.Стара Загора.

Комплексът е разположен на изключително комуникативно място в близост до главен път Стара Загора-Пловдив. Непосредствено до него се намират Техномаркет и Практикер.

Печат

Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора, България

1

Пречиствателна станция за отпадни води - Стара Загора, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум "Хайткамп-Масс"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електро-монтажни работи и част от строителните работи

 

 

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция
МСС Табла
Окабеляване
Външно осветление
Автоматизация и СКАДА система за управление
Мълниезащитна система
Пожароизвестителна система
Сигнално-охранителна система
Заземителна инсталация 

Печат

Пречиствателна станция за отпадни води - Димитровград, България

1

Пречиствателна станция за отпадни води - Димитровград, България

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум "Хайткамп-Масс"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електро-монтажни работи и част от строителните работи

 

 

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция
МСС Табла
Окабеляване
Външно осветление
Автоматизация и СКАДА система за управление
Мълниезащитна система
Пожароизвестителна система
Сигнално-охранителна система
Заземителна инсталация 

Печат

ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

1ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: AES

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: TGO

ОБХВАТ НА РАБОТА: Проектиране, електромонтажни и строителномонтажни работи

ПРОЕКТИРАНЕ
Временно електрозахранване и инсталации на обекта
Водоснабдителна и канализационна инсталации
Противопожарна инсталация 
Проектиране на офис сгради

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция 20/0.4kV
2х 1600kVA трансформатори
Дизелгенераторна уредба 2х1125kVA с АВР
Временни електроинсталации на обекта:
    подземна силова кабелизация 0.4kV
    заземителна инсталация
    районно осветление
    мълниезащитна инсталация
    пожароизвестителна инсталация 

СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ:
Времени офиси за изграждане на ТЕЦ Марица Изток 1

Печат

Работническо селище ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

1Работническо селище ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: TGO

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА: Цялостно проектиране и изграждане на работническо селище с капацитет 980 души за изграждането на ТЕЦ Марица Изток 1 

 

 


ПРОЕКТИРАНЕ
Част Архитектурна
Част Конструктивна
Част Електро
Част ВиК и ОВ 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И ИНСТАЛАЦИОНИ РАБОТИ:
Изграждане на инфраструктура - пътища, подземни ОВ и ВиК инсталации
Изграждане на временни жилищни и обществени помещения
Изграждане на пречиствателна станция 
Изграждане на отоплителна система 
Изграждане на районно осветление
Изграждане на електро инсталации 

Suomi

Real Estate