Печат

Пречиствателна станция за отпадни води - Димитровград, България

1

Пречиствателна станция за отпадни води - Димитровград, България

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Консорциум "Хайткамп-Масс"

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електро-монтажни работи и част от строителните работи

 

 

ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ:
Подстанция
МСС Табла
Окабеляване
Външно осветление
Автоматизация и СКАДА система за управление
Мълниезащитна система
Пожароизвестителна система
Сигнално-охранителна система
Заземителна инсталация 

 

Suomi

Real Estate