Печат

Работническо селище ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България

1Работническо селище ТЕЦ "Марица Изток" 1 - Гълъбово, Стара Загора, България 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: TGO

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА: Цялостно проектиране и изграждане на работническо селище с капацитет 980 души за изграждането на ТЕЦ Марица Изток 1 

 

 


ПРОЕКТИРАНЕ
Част Архитектурна
Част Конструктивна
Част Електро
Част ВиК и ОВ 

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И ИНСТАЛАЦИОНИ РАБОТИ:
Изграждане на инфраструктура - пътища, подземни ОВ и ВиК инсталации
Изграждане на временни жилищни и обществени помещения
Изграждане на пречиствателна станция 
Изграждане на отоплителна система 
Изграждане на районно осветление
Изграждане на електро инсталации 

 

Suomi

Real Estate