Печат

ВЕП "Свети Никола" - Каварна, България

1ВЕП "Свети Никола" - Каварна, България

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: AES Geo Energy

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА: Строително-монтажни и електро-монтажни работи


ИНФОРМАЦИЯ:

ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД е главен изпълнител на обект ВЕП "Св. Никола", който е най-големият ветроенергиен парк в България (инвестиция на AES Geo Energy). Намиращият се в Каварна обект е 156MW, включва 52 турбини с мощност 3MW, 45 км. пътища, 65 км. кабелни канали, 198 км. 33kV захранващи кабели и 65 км. информационни, оптични кабели. 

ЕЛТЕ Инженеринг  ЕООД завърши основните работи по обекта спестявайки 25% от общото предвидено време за изпълнение (обекта е изпълнен за 6 месеца, вместо 8) чрез ефективно планиране, стройни организации, практични и бързи решения.

Опитът, който ЕЛТЕ Инженеринг ЕООД придоби при изграждането на този обект, дава възможност на компанията лесно да предвижда потенциалните трудности и да оценява рисковите ситуации, което я прави добър партньор при изпълнението на подобни обекти.

 

Suomi

Real Estate