Печат

"КАСТАМОНУ България" - Инсталация за карбамид-формалдехидна смола

1

"КАСТАМОНУ България" - Инсталация за карбамид-формалдехидна смола

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАСТАМОНУ България"

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" ЕООД

ОБХВАТ НА РАБОТА:
Строително-монтажни работи
Тръбопроводи
Доставка и монтаж на оборудване

 


 

Suomi

Real Estate