Печат

"САРК България" АД - Производствена сграда за изтегляне на медни жици

  "САРК България" АД - Производствена сграда за изтегляне на  медни жици

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "САРК България" АД

    ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" 

    ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
    Строително-монтажни работи
    Електромонтажни работи
    Външни и вътрешни ВиК инсталации
    ОВК
 
 

    

Suomi

Real Estate