Печат

"Алкомет" АД - Валцов цех - 2

    "Алкомет" АД - Валцов цех - 2

     ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Алкомет" АД

     ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг"

     ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
      Метални конструкции
      Фасадни облицовки
      

 


 

Suomi

Real Estate