Печат

"КАОЛИН" ЕАД - Работилница със закрит и открит склад

 

DJI 01211   "КАОЛИН" ЕАД - Работилница със закрит и открит склад в обогатителна фабрика Ветово

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "КАОЛИН" ЕАД

    ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ЕЛТЕ Инженеринг" ЕООД

    ОБХВАТ НА РАБОТА:
 
   Строително-монтажни работи
   Метални конструкции
                                                                                            Фасадни облицовки
                                                                                            Електромонтажни работи
                                                                                            Външни и вътрешни ВиК инсталации
                                                                                            ОВК
 

 

Suomi

Real Estate