Печат

"ЛУКОЙЛ Нефтохим България" - Комплекс за преработка на тежки остатъци

1"Лукойл Нефтохим България" - Комплекс за преработка на тежки остатъци

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "Лукойл Нефтохим България"

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Технип Итали С.П.А."

ОБХВАТ НА РАБОТА: Електромонтажни работи и КиП и А

 

  

 

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ:
Окабеляване
Заземителна инсталация
Мълниезащитна инсталация
Пускови-наладъчни работи

КИП И А:
Окабеляване
Монтаж на измервателни прибори
Пускови-наладъчни работи


 

Suomi

Real Estate